• PER ASPERA AD ASTRA

  • NIL SINE MAGNO LABORE DEDIT VITA MORTALIBUS

  • GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI SED SAEPE CADENDO

  • REPETITIO EST MATER STUDIORUM

Copyright 2019 - Custom text here

Witam na stronie Konkursu MATURUS!

 

 

REGULAMIN


Cele
Rozbudzanie ciekawości poznawczej i uwrażliwianie na kulturę wysoką.
Wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji.
Zapoznawanie z kodem kulturowym europejskiego kręgu cywilizacyjnego. 
Gruntowane przygotowanie do studiów na kierunkach humanistycznych.

 

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Waldemar Kopacki (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) – nauczyciel historii i WOS w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

 

Materiały

W Konkursie obowiązuje wyłącznie wiedza zawarta w materiałach umieszczonych w KANONIE WIEDZY OGÓLNEJ. Część wymagań wykracza poza program przerabiany w szkole, więc zaleca się udział tych uczniów, którzy nie mają problemów z bieżącymi obowiązkami szkolnymi. W arkuszach egzaminacyjnych wszystkie pytania są otwarte. Konkurs ma trzy edycje – dla szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów oraz liceów. Na pierwszym etapie obowiązują materiały przeznaczone dla szkoły podstawowej, w edycji dla gimnazjów – materiały dla szkoły podstawowej plus materiały przeznaczone dla gimnazjum, natomiast licealiści uczą się wszystkiego.

 

Przepraszam najmocniej, ale w roku szkolnym 2017/2018 Konkurs Maturus nie będzie mógł się odbyć.

W przyszłym poinformuję o nowej, podobnej, ale znacznie lepszej formule Konkursu.

Zgłoszenia można przysyłać do 31 stycznia 2017 r.

Eliminacje - 6 marca 2017 r. ok. godz. 14:30

Finał dla Warszawy i okolic w Szkole Podstawowej nr 65 - 20 marca 2017 r. ok. godz. 14:30

Finał dla Wrocławia i okolic w Gimnazjum nr 18 - 20 marca 2017 r. ok. godz. 14:30

 

Uczestnicy

W Konkursie Humanistycznym „Maturus” może wziąć udział każda szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum z Warszawy i Wrocławia oraz okolic tych miast. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

Finaliści i laureaci

Uczniowie, którzy zdobędą w eliminacjach 20 punktów na 40 możliwych, przechodzą do finału. Dyplom laureata Konkursu Humanistycznego „Maturus” oraz nagrody zdobędą ci finaliści, którzy osiągną wymaganą minimalną ilość punktów na egzaminie finałowym. 
Szkoły podstawowe – 3o punktów na 50 możliwych, gimnazja – 50 punktów na 75 możliwych, 
licea – 70 punktów na 100 możliwych.

 

HARMONOGRAM

1. Szkoła chcąca wziąć udział w Konkursie, powinna wyznaczyć nauczyciela, który zostanie Szkolnym Organizatorem (zwany dalej SO).

2. SO robi w swojej szkole nabór uczestników, a następnie wypełnia KARTĘ ZGŁOSZENIA, w której podaje między innymi bezpieczny adres mailowy i wysyła ją pocztą lub faxem na adres podany w Karcie Zgłoszenia. SO, którzy brali udział w Konkursie w roku ubiegłym i nie zmienili bezpiecznego adresu mailowego, mogą zgłosić udział i liczbę uczestników drogą elektroniczną.

3. Organizator Konkursu (zwany dalej OK) na podany przez SO adres mailowy wysyła informacje organizacyjne.

4. Miesiąc przed eliminacjami SO przypominają uczestnikom o terminie i trybie przeprowadzenia eliminacji.

5. Trzy dni przed terminem eliminacji, OK przesyła wszystkim SO pliki PDF z egzaminem eliminacyjnym i kluczem odpowiedzi. SO je drukują i kserują w odpowiedniej ilości.

6. W dniu I etapu wszyscy SO przeprowadzają egzamin eliminacyjny w swoich macierzystych szkołach, a następnie sprawdzają prace konkursowe zgodnie z kluczem odpowiedzi. Uczestnicy, którzy na 40 możliwych punktów zdobędą co najmniej 20, przechodzą do finału.

7. SO sporządza listę finalistów i przesyła ją mailem na adres OK.

8. OK przesyła SO informację o organizacji finału (miejsce, dzień, godzina itp.).

9. W wyznaczonym dniu Komisja Konkursowa przeprowadza egzamin finałowy oraz sprawdza prace finalistów.

10. OK wysyła SO wyniki finałów oraz nagrody z dyplomami, aby laureaci mogli być uhonorowani w czasie wybranych przez SO uroczystości w szkołach macierzystych.