Copyright 2019 - Custom text here

WITAM NA NOWEJ STRONIE  :-)

Mam nadzieję, że zarówno uczniowie jak i rodzice znajdą tutaj wszystkie potrzebne informacje.


SPRAWDZIANY I KARTKÓWKI

Klasy czwarte będą miały dwie kartkówki i jeden sprawdzian w każdym semestrze. Poza tym można zdobywać inne oceny, ale te trzy trzeba mieć. Zatem każdy uczeń, którego nie było na kartkówce lub sprawdzianie winien go zaliczyć na kółku historycznym w ciągu 2 tygodni.

Klasy piąte i ósme będą miały dwie kartkówki i dwa sprawdziany w każdym semestrze. Poza tym można zdobywać inne oceny, ale te cztery trzeba mieć. Zatem każdy uczeń, którego nie było na kartkówce lub sprawdzianie winien go zaliczyć na kółku historycznym w ciągu 2 tygodni.

 


 

KÓŁKO HISTORYCZNE

Klasy 4 - środy 14:30 sala 20

Klasy 5 - poniedziałki 15:20 sala 48

 


KONSULTACJE Z UCZNIAMI I RODZICAMI

Zapraszam na wizytę po każdej wywiadówce, a gdyby sprawa nie cierpiała zwłoki, można przez Librusa umówić się na spotkanie bezpośrednio po kółku historycznym.

 


 

Zadania domowe dla chętnych
Każdy uczeń, który chciałby poprawić słabe oceny, może zaliczy jedno z poniżej wypisanych zadań dodatkowych. Zaliczamy je pisemnie na kółku historycznym.

HISTORIA

1. POEZJA (ocena celująca z wagą 3)
Naucz się na pamięć sześciu pieśni i wierszy patriotycznych:
Władysław Bełza "Katechizm małego Polaka",
Władysław Bełza "Co kochać",
Wisława Szymborska "Gawęda o miłości ziemi ojczystej",
Maria Konopnicka "Rota" (4 zwrotki),
"Boże coś Polskę" (4 zwrotki),
Jan Pietrzak "Żeby Polska była Polską"  (4 zwrotki).

2. POEZJA  (ocena celująca z wagą 3)
Naucz się na pamięć sześciu pieśni i wierszy patriotycznych: 
"Pieśń legionów" (4 zwrotki),
K. I. Gałczyński "Pieśń o fladze",
C.K. Norwid "Tęskno mi Panie",
Jacek Kaczmarski "Mury"
"Piechota" (trzy zwrotki)
Juliusz Słowacki "Pieśń konfederatów barskich".

3. WIEDZA  (ocena celująca z wagą 6 ! ! !)
Opanuj wiedzę z Biblii

4. WIEDZA (ocena celująca z wagą 6 ! ! !)
Opanuj wiedzę z mitologii

5. WIEDZA (ocena celująca z wagą 6 ! ! !)
Opanuj wszystkie zwroty z łaciny

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

6. MAPA POLITYCZNA (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się pokazywać na mapie konturowej lub rozpoznawać na mapie konturowej wszystkich państw Europy i basenu Morza Śródziemnego wraz ze stolicami.

 

7. PREMIERZY (ocena celująca z wagą 3)

Naucz się wymieniać w kolejności chronologicznej wszystkich premierów III RP z datami ich urzędowania oraz partiami, z ramienia których urzędowali.