Optymalizacja nauczania (dla nauczycieli)

Przedstawiam tutaj kilka praktycznych metod mobilizowania uczniów do utrwalania Kanonu, lub jakiejkolwiek innej wiedzy, wybranej przez nauczyciela. Plan, który pomoże zmaksymalizować skuteczność nauki na lekcji, minimalizując czas jaki uczniowie muszą poświęcić przedmiotowi w domu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.