• 697-864-564

 Podręcznik Maturus
(dla szkół średnich)

W przeciwieństwie do Małego Podręcznika, spis Dużego wygląda znacznie skromniej. Podobnie jest z treścią, która zawiera głównie tematy, linki oraz bardzo dużo pytań. Szkoła średnia, z racji na dojrzały wiek uczących się w niej uczniów, winna uczyć poważniej, nie wykładać treści jak kawę na ławę, ale stawiać wyższe wymagania. Wychodzę z założenia, że młodzież trzeba oswajać z trudnym zadaniem samodzielnego zdobywania wiedzy, radzenia sobie z trudniejszymi tekstami, przeznaczonymi dla dorosłych. Dlatego nie uświadczy się tutaj prowadzenia za rękę, czytelnicy będą bez przerwy odsyłani do ogromnej ilości artykułów popularno-naukowych, dużych fragmentów książek i programów dokumentalnych. Praca nie będzie zaś polegała tylko na wysłuchaniu i zrozumieniu, ale na samodzielnym przeanalizowaniu oraz przygotowaniu się do wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania. Młody człowiek musi się nauczyć samodzielnie wyciągać z tekstu pożądane informacje, przetwarzać je pod kątem omawianego tematu, formułować argumenty za lub przeciw danej tezie.